lv

Lietuva su Naująja Zelandija pasirašė Susitarimą dėl Working Holiday programos!

Lietuva su Naująja Zelandija pasirašė Susitarimą dėl Working Holiday programos!

Spalio 1 dieną N. Zelandijos ir Lietuvos Užsienio reikalų ministrai pasirašė dvišalį Susitarimą dėl darbo atostogaujant programos. Pagal šią programą 18–30 metų amžiaus Lietuvos jaunimas galės vykti į Naująją Zelandiją ir ten dirbti bei keliauti iki dvylikos mėnesių.

Jokių konkrečių sąlygų dar nežinome, nes Susitarimas po pasirašymo turi būti ratifikuotas Lietuvos Respublikos Seimo. Naujoji Zelandija irgi turės atlikti nacionaliniuose teisės aktuose numatytas procedūras dėl Susitarimo įsigaliojimo, tad šiek tiek užtruks, kol programa pradės „veikti“. Mus informavo, jog vadovaujantis Susitarimo nuostatomis Susitarimas įsigalioja 30 dieną po paskutinio rašytinio pranešimo, kad Susitariančioji Šalis atliko vidaus procedūras (ratifikavo), būtinas šiam Susitarimui įsigalioti.

Tad, priklausomai nuo to, kada bus ratifikuotas Susitarimas,  Susitarimas įsigalios lapkričio – gruodžio mėnesiais. Kai Susitarimas įsigalios, sužinosime visas programos sąlygas, bet manom, jog programa bus atidaryta (skelbiamos kvotos) gerokai vėliau. 

Bet kokiu atveju – judame į priekį! Tad džiūgaujam ir nekantriai laukiam kitų naujienų. Visą pačią naujausią informaciją siųsime el. paštu. Kas dar mums neparašė, kviečiam visus besidominčius siųsti laiškus į info@jaunimokeliones.lt; įtrauksime jūsų el. paštus į sąrašą, gaunančių naujienas apie šią programą.
 
Jau greitai… 

Jaunimo kelionės.